fredag, september 30, 2011

Långbänk var ordet!

Det är helt otroligt hur länge man kan lyckas hålla ärenden "under utredning" i den politiska världen. Inför den förra mandatperioden skulle landstinget och kommunen enas om en mängd välfärdsfrågor som länkar in i varandras verksamheter.
En av dessa verksamheter var Barnahus, ett samarbete mellan alla inblandade och berörda parter för att snabbt kunna lagföra förbrytare och se till att barn får hjälp vid övergrepp.

Fortfarande utreds detta och eftersom uppklarningsprocenten är som den är får många barn gå tillbaka till sina förövare som ibland är de egna föräldrarna. Landstinget har en stor del i långbänken.

På tisdagens kommunstyrelse presenteras kommunens svar på Alliansens ( i både kommunen och landstinget) förfrågan om vad som händer med en satsning på Unga Vuxna i ett samarbete mellan landstinget och kommunenerna i länet. Efter femårs utredande har inte Ännu inget samarbete startat, Ett halvhjärtat engagemang från psykiatrin och främst den socialdemokratiska landstingsledningen har också här lett till långbänk.
Kommunen har t.o.m. Haft lokal ordnad, men utan engagemang från landwstinget kan inte denna verksamhet bedrivas.

I sitt svar till kommunen beskriver landstinget en rad bortförklaringar, som om man vidtagit andra åtgärder som kan ersätta Unga Vuxna. Nu ska man utvärdera de mottagningar som startat. Kommunen svarar dock föredömligt att behovet är oförändrat och bör prioriteras. Kommunen har ett välfärdsbokslut och även andra rapporter som visar att behovet växer.

Det har tyvärr blivit så att landstingets försummelser kommunens invånare och kommunens politiker har inte som landstingets, någon ytteligare instans att skicka behövande människor till. Det handlar om kostnader men framför allt om ansvar för sitt verksamhetsområde.

Detta är bara ett par exempel på att socialdemokraterna inte mäktar med att ta ansvar för den gemensamma välfärden. Att De inte på fem år lyckats nå fram till ett smartare resultat är bara för sorgligt när man tänker på alla ungdomar som kunde få hjälp innan de blir en diagnos i sjukvården. ett par exempel på "välfärd" i socialdemokratisk tappning och att de gamla landstingen inte riktigt förmår att lösa dagens problem.

Inga kommentarer: