tisdag, september 06, 2011

Bäst före datum är passerat!

Igår ville jag uppmärksamma Östran och Barometern på att vi i kommunstyrelsen,för andra gången, får förslag på att förlänga samma markreservationer där tiden än en gång gått ut.
Östran återger det mesta så att läsaren förstår vad det rör sig om, men för den som läser Barometern framstår jag som allmänt upprörd. De återger inte alls själva orsaken till att jag är missnöjd med handläggningen.
Om det är medvetet för att framställa mig som allmänt klagande eller bara en dålig dag på jobbet, kan ju inte jag avgöra. Trist i alla fall.

Jag har inte gått någon kurs med rubriken "pressmeddelande". Jag gör så gott jag kan ändå. Östran förstod innebörden i brevet och det är ledsamt Barometern, som troligen har större resurser gör det.
Här nedan kan ni göra en test i läsförståelse på mitt meddelande till tidningarna:

"Det finns inga markreservationer att förlänga!

I morgon föreslås kommunstyrelsen förlänga två markreservationer i centrala Kalmar.
De är en produkt av det ”Kalmaritiska stimulanspaketet” från december 2008. Stimulanspaketet var ämnat att gasa Kalmar ur krisen, men boksluten visade att majoriteten inte ens med stimulans lyckades öka bostadsbyggandet.
Att så många förslag fastnar i handläggningen beror inte på pengabrist utan på bristande ledning och styrning och därav bristande rutin och uppföljning!

För andra gången ( förra gången 9 november 2009)försöker majoriteten lägga fram förslag till förlängd markreservation, trots att markreservation slutat gälla ( sedan 31 augusti)!

Jag ser minst tre oroväckande tecken
- Rutinerna för ärendehantering och beslutsprocess fungerar dåligt.

- Kommunstyrelsens ordförande ställer in kommunstyrelsens sammanträde i augusti trots att det finns ärenden som bevisligen borde varit med då.

- Majoriteten skapar genom bristande ledning en osäkerhet om kommunens förmåga och kompetens hos både företagare och presumtiva intressenter.


Många förslag, under Johan Perssons ledning, är snabba men ogenomtänkta. Att dessa två ärenden inte kommit framåt trots den långa handläggningstiden, tycker jag, bara är ett exempel på detta."


Kolla sedan våra två tidningar och se så olika budskapet kan bli till läsaren.

Inga kommentarer: