måndag, september 26, 2011

Demokratin måste erövras varje dag!

Första kommunfullmäktige sen budgetfullmäktige i juni. Därav många interpellationer.
Vi får se om det nu blir så att vi får detaljplanerna för kännedom till de politiska partierna igen. Av oklar anledning har vi tagits bort från sändlistan för ett par år sedan. Dessutom ska vi noga följa att samrådsmöten nu läggs ut på hemsidan. Det är lätt att förstå hur de attityder som präglar samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt olika kvalitetsundersökningar, uppstår.


Jag hade i en interpellation efterfrågat Samråd och information kring regionfrågan . När Fanerdun ville etablera sig här rådde samma osäkerhet som Johan Persson nu förklarar sin ovilja att informera om regionfrågan.
Att utan information eller någon förankring i processen bjuda in till öppet hus var ju dömt att gå obemärkt förbi.

Som man frågar får man svar.

Yttrandet över biogasen får jag anledning att komma till. Men nu fick vi inte ändra någonting!
1. Man hänvisar endast till den revisorsrapport som gjordes under sommaren, men den första rapporten och brevet till komunfullmäktige kom i mars.
2. Hela yttrandet lutar sig mot ett möte i maj som varken har ett protokoll eller närvarolista.
3. Men kommunbolaget var där skriver man, trots att varken kommunbolagets styrelse eller presidie som var med på mötet.
4. Det står också att KS och KF var där vilket bevisligen är helt felaktigt.
Vilka var där? Ja det vet vi inte och vad ska man tro på? Man får en känsla av att detta ska få de som läser yttrandet att tro att det var en bred representation på detta möte, men jag tror att det liksom i KSRR var noga utvalt vilka som skulle komma.

Inga obekväma frågor här inte.

När Malins interpellation om KSRR:s ordförandes otillbörliga hantering av Vd: s avgång startade som sista punkt gjorde socialdemokraterna allt för att förhindra en diskusion om ansvarsfrågan.
Det var tydligt att man Kommunstyrelsens ordförande som givit sitt stöd för hanteringen skulle distanseras från ansvarsfrågan.
Men det är han som givit klartecken till hanteringen och uttalat sitt förtroende för Steve Sjögren efteråt.

Får detta passera så är demokratin i Kalmar på ett sluttande plan. Revisorernas kritik är entydig och att trotsa deras uttalanden visar att socialdemokraterna i Kalmar står över vanliga regler.
Och tyvärr finns det alltför många som drar alla förtroendevalda över en kam. Det är så vi skapar politikerförakt och tyvärr smetar det över på oss alla. Vilka andra medborgare kunde på sina arbetsplatser klara sig utan att ta ansvar för otillbörligt beslutsfattande och att utan styrelsebeslut försnilla mer än två miljoner.
Demokratin får vi erövra på nytt och på nytt. Det var därför jag ville gå in i diskussionen. jag är glad att vi var många som deltog.

Väldigt många frågor i Kalmar berör numera den demokratiska processen. Och revisorerna har väl aldrig förut haft så mycket att göra!

Inga kommentarer: