onsdag, september 07, 2011

Farligt gods på Kalmars gator?

På kommunstyrelsen igår hade vi bland fler än 30 ärenden ett viktigt ärende om kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Jag ställde en fråga redan på arbetsutskottet huruvida vi i Kalmar har en farligt godsled eller en "rekommenderad farligt gods led" eftersom man använt den definitionen i detaljplanearbetet. En rekommenderad farligtgodsled medger att farligt gods får framföras även på stadens övriga gator.

Nu fick vi beskedet att man numera använder begreppet "rekommenderad farligtgodsled". Därför biföll jag en ändring i kommunens risk och sårbarhetsanalys med den nya benämningen.
Jag hoppas att inte detta innebär att reglerna som omger en farligt godsled helt försvinner i nya detaljplaner. Det kan ju innebära att farligt gods åker runt på många gator, om man i detaljplaner försvårar framkomligheten på det som hittills varit farligt gods led.
Säkerhetsarbetet är bland våra viktigaste ärenden och det är synd att inte kommunstyrelsen ägnar lite mera intresse åt detta.
Inte ens en föredragning om detta arbete eller krisledningsarbetet var planerat. Och det beror inte på tjänstemännen, utan på de prioriteringar majoriteten gör när de sätter dagordningen.

Inga kommentarer: