lördag, oktober 12, 2013

Tillit- en framgångsfaktor!


En intressant utbildning för kommunstyrelse och förvaltningsledning i början på veckan.
Där tydliggjordes kommunfullmäktiges betydelse och ansvar. Att det är kommunfullmäktige som ska sätta dagordningen kom säkert som en nyhet för många i salen.
För annars styr ju i praktiken kommunstyrelsens ordförande även KF.
Hur många varningsklockor gick igång här? Tyvärr inte så många, tror jag. Bekvämast är ju att inrätta sig i ledet. Kommunallag och sånt. Vad ska vi göra med den?
Dagen belyste också den s.k. Gyllene Zonen som både kan brukas väl och missbrukas.
"I kommunal verksamhet finns två parallella styrsystem – det politiska styrsystemet och det professionella. För att uppnå en effektiv och demokratisk organisation måste dessa två system samverka.Framgångsrika kommuner är duktiga på att hantera gränslandet mellan politikernas ansvar och befogenheter och tjänstemännens ansvar och befogenheter."

Axel Danielsson, som engagerade oss och höll oss på mattan när vi trodde vi visste hur det skulle vara, betonade samarbetets betydelse men utgick så klart ifrån att samtalen i en demokratisk organisation ändå i slutändan presenterar partiernas olika inställning.

Det är det som inte majoriteten i Kalmar klarar.
socialdemokraterna kräver för ett "samarbete" att den tilltänkte  samarbetspartnern sviker sin politiska hemvist och från början stöder majoriteten. 
Så har det varit med alla " utsträckta händer" i Kalmar hittills.
Han betonade också vikten av bra beslutsunderlag och öppenhet i kommunen, och jag undrar om det ringde någon klocka här? 

Samarbete och öppenhet sammanfattades i ordet "tillit" i inledningen till regiondagarna och man kan ju hoppas att det som hade förträngts från utbildningen i början på veckan trängde fram och pockade på ett agerande i Kalmar kommun.

Det är ju känt att framgångsrika förmår att samarbeta över partigränserna. Jag kan påminna mig två samarbeten under  Perssons sju år i Kalmar kommun. Det första som
var arbetet med att få budgeten i balans slutade med att majoriteten, parallellt med
samtalen med oppositionens om sparande, i en egen agenda jobbade fram ett eget förslag som de lanserade helt överraskande för oss övriga.

Den andra gången var när visionen skulle skrivas och jag våndades med tjänstemännen som skrev om och skrev nytt efter varje diskussion mellan partierna.
Femton minuter före det möte när visionen skulle klubbas, skickade Johan Persson in " sin" version av vision 2020 som sen klubbades.
Men han tolkar det säkert i sin värld att visionen är frukten av ett samarbete.
Han var bara helt tvungen att ändra lite utanför protokollet.

Kan det vara detta som gör det så förtvivlat svårt för Kalmar kommun att få till samarbeten med kommunerna runt i kring?


Inga kommentarer: