tisdag, oktober 08, 2013

Jag välkomnar alla i vår frihetsrörelse!

Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Vi arbetar i Sverige och i Kalmar för att bryta den tvångströja som många års socialism satt på samhället. Socialdemokraterna  stöper människor i samma form och den som har en annan mening får etiketter som bakåtsträvare eller kverulanter.  Vi vill att människor ska ha mer frihet att växa och välja. Det är genom människors idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas och blomstrar. I Kalmar är alla så invanda med att politiken ska ta initiativen, men jag känner att det finns en vilja till förändring. 

Idag får kommunstyrelsens ordförande flera uppslag i bilagan affärsliv tillhörande tidningen Barometern. Som vanligt helt oemotsagd får han ge sin bild av utvecklingen. Jag letade faktiskt efter en liten text i kanten" annons från socialdemokraterna".

I tidningen Östran tillhörande samma koncern lanseras samma dag Per Dahl, tidigare politisk chefredaktör för tidningen Barometern, som toppnamn inom Kalmars moderater. Jag har tidigare välkomnat Per in i politiken i Kalmar och hans medborgarförslag som det talades om i tidningen går helt i linje med de förslag Folkpartiet liberalerna har drivit. Jag verkade därför så klart för ett bifall till detta förslag.

Jag välkomnar alla som vill hjälpa oss att bryta ett mångårigt socialistiskt maktmonopol i Kalmar. Jag  välkomnar också den moderate ledare som kan ena sitt parti i den kampen. Vi folkpartister har den egenheten att vi inte vill bli ekonomiskt beroende av intresseorganisationer eller liknande. Däremot är vi beroende av att uppmuntra alla att bry sig om sitt samhälle. Därför blir jag glad när vi nu kan se att ungdomar intresserar sig alltmer för nyheter i Sverige och i världen. 
Vi liberaler leder en frihetsrörelse och i den välkomnar vi alla som vill ge människor mera möjligheter att påverka sin vardag och sitt samhälle.

Inga kommentarer: