måndag, oktober 28, 2013

Ett monument i hamnen -till varje pris!

Nu är stormen Simone på väg in och det börjar riva och slita  i trädkronorna.
Hemma från kommunfullmäktige och tänker att jag har det bra som har både el och värme- ännu.
Självklart har jag som de flesta alltid värmeljus och ficklampa hemma, men vi är idag väldigt sårbara utan egen värmekälla.

På kommunfullmäktige hade vi faktiskt inte många ärenden för beslut, man kan fundera över planeringen och disponeringen av året eftersom vi ibland har så otroligt många och stora ärenden. Flera ärenden och interpellationer visar hur lätt majoriteten tar på sitt ansvar för styrning och ledning.
Glädjande besked är ändå att de inte tänker höja skatten i sin budget som ska presenteras i morgon.

Vid delårsbokslutet, som är en trist historia, lämnade vi ett yrkande om en åtgärdsplan för att kunna uppnå kommunens egna finansiella mål. revisorerna föreslog också en åtgärdsplan, men det berörde inte socialdemokraterna. Johan Persson började istället tala om hur dåligt det var i andra kommuner.
Vill de inte se de egna ekonomiska problemen så har verkligen alla invånare i Kalmar ett problem.

Det blir spännande att se deras budget i morgon. sen börjar ett intensivt arbete med vårt eget budgetalternativ. Vi har ju inte möjlighet att kolla på deras budget innan, så vi får ställa mer ingående frågor till ekonomerna när vi tagit oss igenom texten.

I morgon kommer också detaljplanen för Ölandshamnen och förslaget till ett stort universitetsbygge där planen efter revidering går ut till ny granskning. Det är alltså inte ännu  ett beslut om antagande. Vi har ju klart deklarerat att vi aldrig kommer att äventyra företagen i hamnen.

Jag har ju fått in skrivningar om att hamnens framtida utveckling ska värnas och för oss liberaler  har denna skrivning en verklig innebörd. Rapporterna och revideringen har verkligen inte gett nöjaktiga svar på hamnens framtida utsikter, så jag lämnar i morgon  en protokollsanteckning där jag uttrycker en stor tveksamhet till projektet. Vi har i Folkpartiet sagt att vi ska ha alla fakta på bordet innan vi formar vårt beslut och inga beslut har ännu berört om planen ska antas eller ej.
Vi vill självklart kunna beskriva så många skäl som möjligt  för våra beslut, när det är dags.
Men än saknar vi många svar på frågor kring ekonomi och konsekvenser för kommunen under de kommande åren.

Självklart hoppas jag att majoriteten släpper prestigen och tittar på rapporter och analyser med nya ögon. Då måste de åtminstone erkänna att de struntar i hamnens framtid, och sätter universitetsbygget i främsta rummet. Det blir klart att de vill ha det  i hamnen till varje pris.
Inga kommentarer: