lördag, januari 08, 2011

Gå före i Kalmar!

Bra att kvinnors situation på arbetsmarknaden nu uppmärksammas av flera partier.
Socialdemokraterna har ju så länge jag kan minnas haft rätten till heltid som ett vallöfte.
De riktar dock alltid in sig på att det är privata företagare som ska införa reformen och som självklart för socialister vill de helst lagstifta om heltid för alla. I Kalmar har det varit mycket ord, utredningar, projekt och väldigt lite substans och resultat.

Det har aldrig fallit de rödgröna in, att som den största arbetsgivaren föregå med gott exempel.
Här i Kalmar har socialisterna i kommunen överlåtit åt omsorgspersonalen att fixa heltider själva ”med befintliga resurser”. När jag ställde en fråga om detta i fullmäktige använde de alla kända medel att bortförklara sina vallöften. Det innebar dock att man flyttade fram målet för sina löften ännu ett år, vilket är mer regel än undantag för målsättningar från den rödgröna majoriteten.

Folkpartiet har haft detta med som en jämställdhetsfråga under många år eftersom det är så typiskt att det enbart verkar vara en svårighet på kvinnodominerade arbetsplatser. Förr utnyttjades reglerna på arbetsförmedling också så att kvinnor som rutin ersattes för resten av tiden av staten och på så vis nöjde sig många kvinnor med att ha en halvtid trots att möjligheten till heltid fanns att söka.

Mycket traditioner med kvinnor som hemarbetare ligger i grunden, men det får inte bli ett hinder för de kvinnor som vill eller måste försörja sig på en lön.
Vi liberaler hade denna fråga med som ett uppdrag i vår budget för 2011 men det förslaget avslogs av majoriteten. Så mycket värt var deras vallöfte!

Inga kommentarer: