måndag, januari 17, 2011

Eftersatt underhåll - ett S-sätt att skapa överskott.

Mögel, läckage,råttor, fuktskador och trasiga fönster. I andra verksamheter kan det skrivas personalbrist eller eftersatt vägunderhåll. Familjebadet har ett eftersatt underhåll och VA-nätet rustas på grund av att vissa delar är helt vittrade. På så vis har man gjort överskott och fått beröm av ledningen.

Detta är bara en bild av kommunens "Budget i Balans" arbete. Man sparar på underhåll och satsar på sånt som syns.

Om man inte fortfarande kan skilja på investeringar och underhåll i redovisningen så har man ju inte lärt någonting av de misstag kommunens bostadsbolag Kalmarhem AB gjorde.
Där behövdes en duktig ekonom för att hitta felen, men med kloka ledare kan man ta nytta av dessa erfarenheter. Budget i Balans måste innebära en ordentlig genomlysning av verksamheten. Det blir nu tydligt för alla att det inte hjälper att bara byta namn och ändra organisation. Sorgligt att det ska behövas, men ett erkännande till oss som föreslagit det.

Man måste sätta mätbara mål och åtgärdsplan för ett verkligt Budget i Balansarbete.

För att stimulera arbetsmarknaden skulle ju en mängd extra arbeten göras under den ekonomiska krisen. Räckte det bara till ytbehandling inför valet? Hur har dessa ambitioner förverkligats? Utan mätbara metoder och mål får vi inte svaren.

Inga kommentarer: