fredag, januari 28, 2011

Lånekarusellen snurrar på!

På tisdagens arbetsutskott ska ett preliminärt bokslut för 2010 redovisas. Resultat uppgår till 77,1 miljoner och visar igen att Kalmars innevånare hade kunnat besparas den kommunala skattehöjning som alltid slår hårdast mot de med lägst inkomster.

Majoriteten lät i värsta högkonjunkturen Kalmar kommun sälja resterande del av Energibolaget till Kalmar kommunbolag AB för att trolla fram lite nya snabba pengar.
Regeringen gav kommunen tillfälligt konjunkturstöd som hjälp i krisen och därför och bara därför kan man (trolleriet inräknat) tala om att man uppfyller de finansiella målen över en femårsperiod.

Än nämns inga åtgärdsplaner för att klara en långsiktigt hållbar ekonomi och spara till framtida investeringar. Ännu prioriteras elitfotbollens 20 matcher om året framför näridrottsplatser och satsningar på de små föreningarnas ungdomsverksamhet.

Varför spara när man kan låna, resonerar tydligen Johan Persson.
På samma arbetsutskott ska majoriteten besluta om nya lån om sammantaget 200 miljoner. Det blir nästan en fördubbling av lånen!

Dessutom har kommunen borgensåtaganden på långt över två miljarder.
Till detta kommer snart borgen för Arenan med 100 miljoner.

Det är lätt att vara generös med andras pengar!

Inga kommentarer: