lördag, januari 15, 2011

Demokratin är det viktigaste!

Ja, nu känns det som om allt är igång på riktigt i kommunpolitiken. I dagens Östran uppmärksammas Björn Brändewalls blogg om sin första upplevelse som kommunstyrelseledamot. Johan Persson var märkbart irriterad när jag ifrågasatte att kommunen nu ska stå för kostnaderna för parkering, dagvatten m.m. och detta utan att beslut är tagna i ärendet. Det beslut som finns säger att den som driver Arenan ska köpa marken och bekosta parkeringsplatserna.

Socialdemokraterna kan nu utan vidare betala för 1100 parkeringsplatser till en parkering avsedd för 25 elitmatcher per år, men har inte satt av en krona för den parkeringsanläggning i centrum som är utredd sedan 80_talet och som vi så väl behöver.

Eftersom ingen stoppar Johan Persson, (tvärtom kan han luta sig mot ett framgångsrikt val och väldigt tysta medborgare) fortsätter han att rumla runt med skattepengarna som om de var hans egna. Jag var den enda som ifrågasatte detta i Kommunstyrelsen och det är så klart irriterande för majoriteten.

Annars kunde socialdemokraterna ha sagt att ”alla var med på dessa kostnader”. Ett ben som liberalismen vilar på är just de demokratiska principerna, med en öppen beslutsprocess och respekt för varandras åsikter. Vi håller ju också kunskap och bra beslutsunderlag väldigt högt, men fick inte bifall till en komplettering av motiven till kostnadsökningen och en bättre redovisning inför Kommunfullmäktige. De beslutsunderlag som vi får ska ju också lätt kunna läsas av varje medborgare i vår kommun.

Johan Persson hade lätt sluppit all irritation med en mera tydlig beslutsprocess och genom att redovisa hur besluten fattats och var kostnaden skall tas. Istället väljer han att, utan något sådant förslag i sin organisationsutredning före valet, ensidigt stryka mig som oppositionsråd och minska min politiska tid i arbetsutskottet med 20 % till 40 % tjänstgöring. Klart att jag med mindre tid har mindre möjligheter, men tysta mig med sådana metoder det funkar inte på mig!

Jag glad att jag för mitt partis räkning nu också har ett uppdrag i regionförbundets styrelse. En viktig informationsbas inför regionaliseringen och jag kommer att skriva om det längre fram. Är det något jag vet om regionförbundet redan nu är att där finns ett stort demokratiskt underskott eftersom det t.ex. är indirekta val, alltid konsensusbeslut och väldigt lite öppen diskussion och kommunikation med medborgarna.
Det är självklart också medias ansvar och där finns mycket kvar att göra!

Inga kommentarer: