tisdag, januari 25, 2011

utan tankställe - inga miljöbilar

Kalmar kommun har i politisk enighet satsat på biogasproduktion för att få igång en efterfrågan och ge service till invånare och besökare. Utan tankställe inga miljöbilar!
Men kommunen skall också våga ta ett steg tillbaka och stödja det företag som vill etablera sig inom området.
Allteftersom oljan tryter (även om få erkänner det)kommer nya behov och biogas kommer säkert att följas utav nya spännande lösningar!

Det är fantastiskt att Norra Möre nu vill satsa på fordonsgas i Kalmar!
Efterfrågan ökar hela tiden och nu när marknaden är intresserad är det inget självändamål för kommunen att producera Biogas, men kanske behövs både ännu en tid. Kommunen kommer att ha ett allt större behov av biogas men kan bli kund också.

Det var mycket intressant att lyssna på den rapport som Norra Möre lämnade i går, och följa deras resonemang fram till det förslag som nu är känt.
Det är en miljövinst ur många synpunkter, när företagare söker nya vägar som att förädla gårdens biprodukter och spill till energi. Kan de dessutom tjäna en slant på det hela är de bara att gratulera!

Inga kommentarer: