fredag, mars 04, 2011

Alliansens politik gynnar kommunerna!

Nästan varje gång majoriteten uttalar sig betonar de hur lite statsbidrag kommunerna får av Alliansregeringen. Sveriges Kommuner och Landsting meddelar nu att det är stora överskott i hela den kommunala sektorn. 14, 4 miljarder för år 2010 och det beror främst på ökade skatteintäkter, på grund av att fler arbetar och det beror hör och häpna! på ÖKADE STATSBIDRAG.
Vi får ofta höra att Kalmar är unikt som skrapat ihop detta överskott.Men det är näringslivet som , tack och lov, sköter sig bra här.
Sen är det ju så att det inte bara är Kalmar som skrapat ihop till överskottet på 14,4 miljarder utan det har nästan alla de övriga 290 kommunerna också bidragit till.


Här i Kalmar har man trollat med intäkterna, höjt skatterna trots ett extra konkunkturstöd och majoriteten skjuter nu på investeringar som utlovades före valet.
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är till nytta för alla kommuner och vi borde i Kalmar klara en god ekonomisk hushållning SAMTIDIGT som vi succesivt minskar skatten för Kalmars invånare så att de inte behöver beskattas högre än rikssnittet för jämförbara kommuner i Sverige.

I Kalmar kunde vi haft helt andra möjligheter med en annan ekonomisk politik!

Inga kommentarer: