onsdag, mars 30, 2011

Nu börjar det verkliga arbetet!

Ett första steg mot det "nya" Linné universitetet som kommer, om allt blir som man tänkt, på tre platser. Fredriksskans, Tullslätten och Ölandshamnen. Innan låg det på Malmen, Ölandshamnen och Brofästet. Kommer man då ifortsättningen att kunna peka åt ett håll när någon frågar efter universitetet? Mitt parti har dock i detta inriktningsbeslut varit noga med att fokus ska riktas på verksamheten och det är med som en punkt om fokus på entreprenörskap och ligger väl i linje med regeringsuppdraget för den högre utbildningen. Jag fick med som ett villkor att universitetets expansion också ska möjliggöra hamnens fortsatta utveckling och det är ett viktigt besked till de som vill investera i Kalmar hamn. Jag tror också att det blir ett riktigt lyft för friidrotten som länge levt i skuggan av KFF. Ett kulturcentrum har vi haft som utredningsuppdrag sen långt tillbaka. Vår idé var att det skulle ligga där konstmuseet låg. Dagens förslag tror jag blir bra. Sen kan man ha många synpunkter på beslutsprocessen. Hela ärendet är ett år försenat, men nu plötsligt, när vi förtroendevalda ska fatta beslut så får vi handlingarna i anslutning till första möte och endast en vecka till nästa kommunstyrelse. Ju större beslut desto kortare tid att läsa handlingar. Vem är det som inte vill att vi ska hinna diskutera de största etableringar med våra medlemmar och medborgare? Tyvärr har denna ordning blivit ett mönster. Hur mäter vi kostnader för tidplaner som inte håller och för de utredningar som bara läggs undan utan att bli föremål för en politisk diskussion? Självklart är inte alla utredningar lika användbara, men då måste även detta analyseras. Gör man en utredning tills man får det resultat man önskar? Är det då en utredning? Säkert är att det innebär både försening och ökade kostnader. Det är en optimistisk tidplan.

Inga kommentarer: