måndag, mars 21, 2011

Tro på er själva!

Nu åter från uppfriskande dagar med Folkpartiet. Det är underbart att träffa så många liberaler och se att vi i alla delar av landet brottas med att ersätta den fyrkantiga socialismen som vill stöpa in alla människor i samma form. Även socialister talar om individuella lösningar, men i de politiska besluten så ska vi tryckas in i den form som makten bestämt.

Vilka är det som protesterar mot att Sfi studierna ska klaras av inom två år ? Inte de som ska lära sig svenska. Inte de som kommer att anställa dem. Nej det är några lärare som har så låg tilltro till sin egen förmåga att anpassa undervisningen till individuella förutsättningar.
Jag har större tilltro till våra anställda än så!

Inom Sfi-undervisningen liksom inom alla annan undervisning ska vi premiera den kompetens och ledarskap som leder utvecklingen framåt och får människor att växa. Självklart hjälper det inte att gå till skolan några timmar varje dag. Kommunen skall också ( vilket vi föreslagit för många år sedan) aktivt arbeta med praktikplatser där man verkligen får tala med sina arbetskamrater och öva sig i språket. Det räcker inte med att säga hej på morgonen och hej då på kvällen utan alla våra koder i samhället ska synliggöras . Till det behövs inte någon examen men det är en lika viktig dela av introduktionen i samhället som språket.
Tro på er själva och människors förmåga! Då kommer också era studerande att göra det!

Inga kommentarer: