torsdag, mars 03, 2011

Det är något som inte stämmer!

I dagens östran består ledaren av ett antal påståenden mot regeringens förda politik.
DEt var under socialdemokraternas långvariga styre som uttrycket "jobblös tillväxt skapades". När Alliansen tog över skapades tillväxt MED jobb och människor fick mera pengar över. Sen kom en världsomfattande kris som, alla utom socialdemokraterna har förstått, även drabbade Sverige.

På grund av en klok ekonomisk politik har Sverige snabbare än många andra länder vänt krisen till tillväxt. Kronan som försvagats av socialdemokratisk politik börjar finna sitt rätta värde. Jobben kommer, men här har kommunerna en utmaning att anpassa utbildningen till de nya kompetensbehov företag och samhälle har.

Här i Kalmar får skattebetalarna genom socialdemokraterna fortsatt (och tydligen utan politiska beslut) spendera nya pengar till en kommersiell Arena. Samma socialdemokrater vägrar att lägga pengar på att erbjuda utbildade studie- och yrkesvägledare i Kalmar kommun, vilket är nödvändigt för kompetensförsörjning när nu de nya jobben kommer. Skolan är en långsiktig investering och Alliansen och Folkpartiet liberalerna har haft ansvar för skolpolitiken i fyra år. Det tar tid att förändra. Äntligen har vi fått en ny skollag och det kan naturligtvis inte märkas någon förändring månaden därefter.

Igår tog riksdagen beslut om lärarlegitimation. Inte heller den förändringen är något som märks redan i år, men tillsammans med ett antal kloka reformer kommer skolan att få den status den ska ha i ett modernt samhälle!

När det gäller ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun så är det så att år 2005, då socialdemokraterna fortfarande styrde landet och Kalmar, var fler beroende av bistånd än år 2009 som ju var mitt under den värsta krisen.

Det är verkligen något som inte stämmer i ledarens argumentation!

Inga kommentarer: