måndag, oktober 10, 2011

beslutsunderlaget- dagen efter beslutet!

Stora arbetsplatser gör samhällen sårbara. Och ingen kan locka dem att stanna om inte verksamheten planerar att gå runt. Linnéuniversitetet har idag många bra program och många studenter. Och universitetet har lämnat sina byggnader oavsett när de byggts. Inga hänsyn till att byggnader anpassats exakt för behoven! Så kan man tydligen göra i en skattefinansierad verksamhet.

I morgon ska vi få information och lägesrapport om etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Precis den öppenhet FP yrkade på i kommunfullmäktige, och fick avslag, genomdrevs av media dagen efter sammanträdet. Vi ville att minnesanteckningar skulle lägas ut på kommunens hemsida och det visade ju sig gå alldeles utmärkt. Trots att beslutet var ett avslag på vår önskan. Förvirringen kan bli total!

Jag ville inte och kommer inte, att fatta beslut på ett så undermåligt beslutsunderlag som vi hade, och det visade sig att det fanns så mycket mera att se.
En mängd material diariefördes dagen efter beslutet tagits och sen fick jag en hel pärm med beslutsunderlag att läsa, men för sent. Nu gav ju underlaget mycket övrigt att önska och den konsult som gjort de flesta uppdragen har inte gått lottlös.

Nu hoppas jag att tjänstemännen håller väl reda på timkostnaderna och tidsåtgången för det ska självklart räknas in i kommunens kostnader för universitetet.
Vi kan väl räkna på samma summa som betalades ut i konsultarvode: 875 kr/timme + omkostnadspåslag+ mervärdessskatt.

Det är bra med öppenhet och där har fortfarande universitetet en del att hämta.
Universitetet kommer att växa och utvecklas så länge vi har kvalitet i utbildningen.
Det finns så mycket att jobba med när det gäller samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv, men nu verkar allt hänga på om man får en ny byggnad ett stenkast från dagens stadsintegrerade universitet.

Inga kommentarer: