torsdag, oktober 27, 2011

Kommer KFF:s ekonomiska rapport i november?

Socialdemokraterna brukar ju i valtalen tala om att plånboken inte ska styra om barnen ska ha råd att vara med i olika aktiviteter. Jag håller med dem där, men jag låter också det få genomslag i besluten.
I riksidrottsförbundets genomgång av vad kommunerna satsar på idrotten kan man utläsa att Kalmar i kommunstöd för idrotten ger 80 % i subvention för Kalmar FF.

Det är i så fall en lika stor subvention till KFF som ges till kommunens
ungdomar 13- 20 år. Dessutom finns sponsring,garbionmurar, träningsplaner och 1000 parkeringsplatser som en liten gåva från Kalmar kommun. Sammantaget har majoriteten satsat väldigt mycket på elitidrotten.

Kanske det med alla dessa insatser kan bli en så stor vinst att Kalmar kommun nu kan sponsra något annat än fotboll, men det får vi veta när vi får en ekonomisk redovisning av KFF:s verksamhet i Kommunstyrelsen.

I avtalet mellan Kalmar kommun och Kalmar FF finns inskrivet att KFF varje år ska ge kommunstyrelsen en ekonomisk rapport. Det är väl det minsta medborgarna kan begära när de ger sådana bidrag och riskerar 100 miljoner i borgen för Arenan.
Det är två kommunstyrelsesammanträden kvar på året, men det ser ju lite illa ut att vänta till det sista sammanträdet.
Ska vi hoppas på en redovisning i november?

Inga kommentarer: