måndag, oktober 24, 2011

Viktiga myrsteg.

Det finns både män och kvinnor som utnyttjar människor som redan finns i en utsatt situation. Det märkliga är att dessa problem diskuteras med jämna tioårsintervaller medan väldigt lite görs.
Mäns våld mot kvinnor är ett sådant brott som fortfarande inte räknas som något särskilt grovt brott om man kollar in straffet.
Nu är det kontaktförbud som kan kombineras med att förföljaren inte får vistas i ett visst område.Straffet ska regleras efter förövarens vilja att behandlas för sitt beteende.

Straffet kan kombineras med fotboja för förföljaren, men fortfarande är det den förföljda, som oftast är en kvinna, som får flytta, byta arbete, byta skola för barnen. Gång på gång!Det är fortfarande mannens integritet som värnas i de allra flesta fall. Det är kvinnan som är offret, men ännu större offer är barnen.

Man undrar ju om barnkonventionen tillämpas vid denna strafftillämpning?
Förövaren kan röra sig fritt i hela Sverige förutom i ett litet utvalt område, medan kvinnan och barnen i princip bara kan känna sig säkra i samma område.

Självklart borde det vara tvärtom. Mannen skulle få kommunarrest i någon kommun med visst avstånd från kvinnan och barnens hem. Då kan kvinnan och barnen röra sig relativt fritt förutom i en kommun. När det gäller män som upprepade gånger tar hit kvinnor från andra länder i syfte att utnyttja dem, måste det finnas en möjlighet att varna kvinnorna redan när de söker uppehållstillstånd.Men det är betydligt mer problematiskt, eftersom kvinnor, även de svenska, ofta vill tro på mannens försäkran om att han ändrat beteende.

Men så länge som förövarens integritet bedöms viktigare än offrets, kommer alltför många barn att växa upp under ständig rädsla och otrygghet. En ändrad inställning till våra inhemska brott, kan förhoppningsvis minska antalet män som vill utöva sin makt på kvinnor. Kvinnor som inte kan tänka sig att den kärleksfulle mannen framför dem, kan visa en helt annan sida bakom dörren i det egna hemmet.

Det går framåt men det går med myrsteg.

Inga kommentarer: