onsdag, oktober 26, 2011

Är alla stenar vända nu?

Juholt åker runt på sin Eriksgata och säger "förlåt, jag trodde att jag gjorde rätt,". Det är ett tufft jobb men han får ju anledning att träffa alla socialdemokrater i alla Sveriges nästan 300 kommuner. Han verkar ha en av -och påknapp med en förlåtknapp och en brandtalknapp. "Jag trodde att jag visste var jag var" kanske han får anledning att säga efter denna resa.


Samtidigt med denna resa gör nu landstingens förslag till regioner sin resa runt i alla kommuner för att godkännas eller förkastas.

Efter fyra års förberedelser har Jönköpings län nu kommit fram till att man inte vill ingå i en region med oss eller någon annan, men de vill gärna samarbeta.
Det var ju en revolutionerande överenskommelse efter denna mangling. Alla stenar måste nu vara vända minst fem gånger!Eller?

Det var exakt det som jag ville ha med i Kalmar kommuns svar till landstinget på förslaget om en Sydsvensk region. Självklart bifaller jag det förslag om en Sydsvensk region som jag kämpat så för! Lika självklart är det att tala om att Kalmar kommun fortsatt vill utveckla samarbetet med alla kommuner och regioner som hamnar utanför en Sydsvensk region.

Det är en administrativ gräns. Vi bor oavsett region, kvar på samma ställe som innan. Samarbete kommer dock vara framtidens nyckel till framgång. Både mellan olika nivåer myndigheter, länder, regioner och kommuner. Gränser kommer i framtiden inte att ha samma innebörd och vara lika dramatiska som gränser idag, hoppas jag.

Inga kommentarer: