torsdag, oktober 13, 2011

Folkpartiet skriver dagordningen till landsmötet.

Får politiska partier väcka frågor till landsmötet utan att fråga alla som berörs?
Vi liberaler har själva varit med om att slåss för och värna den svensk- modellen där staten håller sin hand ifrån löner och avtal.

Men omvärlden och verkligheten förändras och vi måste i de politiska partierna få diskutera nödvändiga reformer. Det är t.o.m. Vårt ansvar att anpassa regelverken så att det gagnar både de som idag har ett jobb och alltför stora ungdomsskara som inte har en chans till jobb.

Det är därför ganska anmärkningsvärt att man nu kritiserar ett politiskt parti och försöker styra vad vårt högsta beslutande organ, landsmötet, ska diskutera kommande helg. Detta landsmöte är ett av våra viktigaste diskussionsforum där frågorna funnits att diskutera i alla landets kommunföreningar. Här fattar vi beslut om vår färdriktning!

Det är naturligt att parterna säger vad de tycker om våra förslag men det är ganska magstarkt att de nu försöker förhindra oss att diskutera dessa frågor.

Inga kommentarer: