fredag, oktober 21, 2011

Våga diskutera!

På tisdag ska Kalmar fatta beslut om vart kommunen vill gå i regionfrågan och jag är glad att förslaget från landstinget är en sydsvensk region. Vad jag däremot tycker är fel, är att man håller så hårt på att länet ska hålla ihop.Jag har hela tiden tyckt att vi måste tona ner den dramatik som skapas med att dela länet. Det är väl inget konstigt med att vi ändrar på en administrativ gräns från 16 00- talet!

Nu börjar Jönköpings politiker att vackla i denna fråga som varit föremål för diskussion i den polititiska världen i flera år. Och då börjar genast en del sjukvårdspolitiker att vädra morgonluft. Kanske slipper jag lämna min trygga sjukvårdsregion...
Vi ska komma ihåg att "vår" sjukvårdsregion inte är så gammal, och sjukvården kommer, tror jag, att styras av patientsäkerhet och patientens val, snarare än regionpolitiska ambitioner i framtiden.

Nej låt oss koncentrera oss på att ha den bästa sjukvården på våra sjukhus och den bästa förebyggande vården utanför, så kommer sjukvården att klara sig alldeles utmärkt. Nu ska vi genom att bilda en dynamisk och attraktiv region med närhet till våra invånare och företagare genomföra det vi inte har förmått med nuvarande regionbildning. Kortare väg mellan kompetens och arbetsmarknad och färre hinder i kommunikationer och infrastruktur ger växande företag och fler jobb.Men det kan vi göra oavsett region. Det kan vi göra nu!

Då kan vi också få in lite pengar till den sjukvård vi alla så gärna vill ha och ska kräva av framtidens välfärd.Det är mest administrativa och organisatoriska gränser vi talar om och vi kommer fortsatt att behöva samarbeta över nya regiongränser, för världen blir bara allt mer gränslös, och så även Sverige. Världen förändras och det kan väl inte vara så farligt att år 2011 i all vänskap diskutera en ändring av en länsgräns från 1600- talet? Demokratin måste tåla en öppen diskussion även om den nu kommer i tolfte timmen.

Inga kommentarer: