torsdag, november 15, 2012

Definition på bypolitik?

Nu har C och S gjort gemensam sak och vill  tydligen ( vi har inte fått några underlag presenterade)  köpa Villa Ossian i Påryd och till varje pris tvinga socialnämnden att ändra sitt beslut och flytta    verksamheten för ensamkommande flyktingbarn till Påryd.

Centern har vice ordförandeposten i Södermöre kommundelsnämnd och kommer tillika med socialdemokraternas Anette Lingmerth från denna kommundel. De har tidigare varit beredda att lägga en tredubbel kostnad bara för att få flyktingboendet till Påryd och de är tydliga med att de gör det för bygdens skull.

Socialnämnden och personalen anser att boendet i Kalmar är effektivare och det ska ju mycket till om man flyttar en verksamhet till en både dyrare och mera inefffektiv lokal i annat läge.
Det är skattepengar vi hanterar och det borde i så fall  vara Södermöre kommundelsnämnd som tar den merkostnad som det innebär att köpa och driva boendet i Påryd.
Det är ju ändå skattepengar, men då hamnar ju vinsten och kostnaden på samma konto.  

Vi har gett socialnämnden uppdraget att se över alla sina kostnader, eftersom utgifterna skenar.
Det blir ju helt fel signaler om sen det första kommunledningen gör, är att gå emot socialnämndens  beslut att välja det mest kostnadseffektiva boendet.

Det märkligaste ändå är att ingen i ministerstyret verkar ha talat med dem som det faktiskt berör!

Inga kommentarer: