tisdag, november 20, 2012

Utveckling sker när åsikter får brytas!

Igår  var det ett särskilt tillfälle för Kalmars företagare att få "information" om planeringen av Linneuniversitetets lokaler i Ölandshamnen. Jag har inte tagit ställning ännu, men tycker nu att Informationen" börjar bli lite ensidig.
Johan Signert som på ett mycket trevligt sätt höll ordning på allt och alla, hade fått tydliga indtruktioner att det inte fick bli några frågor från åhörarna. Sådant skulle skötas vid minglet i pausen då det inte fanns någon risk att alla andra besökare hörde frågorna och svaren. Vi som är FÖR universitetet antyder att några är emot. Jag har faktiskt bara hört kalmarbor som vill Kalmar och Linneuniversitetet väl.
Johan försökte ställa en fråga till Mattias Adolfsson,S om hur närheten till företagen i hamnen påverkar, men hamnen finns inte i Mattias sinnesvärld. Han börjar tala om gästhamnen och samsynen mellan universitet och kommunen som är så bra. Johan försökte med några frågor till, men svaren var inte så uttömmande.

Alla föredragshållarna var väldigt duktiga, även kommunens, men jag väntar på en mera nyanserad
bild och framför allt lite mer ekonomiska kalkyler. Det räcker inte att tycka att det är ekonomiskt försvarbart.
Men Linneuniversitetets kostnader , ska kommunen bry sig om dom? Nej inte när vi fattar beslutet men vi lever inte i en ö och många invånare betalar också statlig skatt och är allmänt samhällsorienterade. Då måste jag också vara det.

Tyvärr vet vi inte heller om vilka kostnader vi har att räkna med, vi vet bara att det är mycket stora kostnader. Jag tror faktiskt också att det vore bra om kommunen lämnade över vissa lokaler i centrum till bostäder, men kommunen har just nu ett mycket större behov av små billiga hyreslägenheter. Det blir det inte i ångkvarnen, det kan vi garantera.
Den som får bygga eller köpa fastigheter centralt måste också ta ett ansvar för de bostäder som behövs för att ungdomar ska få sin första bostad och för att sudenterna ska kunna bo kvar när de studerat färdigt. Att ställa krav är att bry sig!

Gunnar Wettergren från Stockholm och Roland Karlsson från Umeå, som också var väldigt  bra talare, var inte lika impregnerade, och visade på att det är helt andra framgångsfaktorer som styr
om en kommun utvecklas.

Jag tycker att hela hanteringen av detta ärende pekar mot ett dåligt kommunalt självförtroende.
Redan med kö till bostäderna och halvtaskiga lokaler ( enligt Linneretoriken,) har universitet ett fantastiskt söktryck. Vi har fantastiska förutsättningar om Kalmar kan få rykte om att ha de bästa studenterna som efterfrågas mest på arbetsmarknaden.
Kommunen bör också koncentrera sig på att fixa bostäder och kanske också hitta en kårlokal till studenterna. 
Men många frågor återstår och jag hoppas att vi får ett mera fullständigt beslutsunderlag när det blir dags. Tills dess kommer jag att närvara vi alla informationsmöten, och hoppas att det också blir möjligt för kalmarborna att ställa öppna frågor.

Inga kommentarer: