onsdag, november 07, 2012

Vi står fria!

Aj, aj, vad det gjorde ont på Johan Perssons tå att jag påminde honom om ett löfte han givit friidrotten i Kalmar!
Men vill han smutsa ner sig själv, när han slänger s-t på Folkpartiet? Nej han skickar ut sin politiske sekreterare som för ställa sig i första ledet. Och politiska tjänstemän har ju socialdemokraterna gott om. Det var ju också Johan Perssons karriärväg till makten.

Vår budget var väl genomarbetad och det säger väl mer om själva politiska livet i Kalmar att det bara är Folkpartiet liberalerna presenterar en budget som avviker från socialdemokraterna. Vi följer den linje vi börjat på sen flera år och det är att städa trappan uppifrån.
Vi gör alltså inga nya överraskande besparingar, men Kalmar kommun gör nu av med pengar som man inte har .
revisorerna påminde också igår om de pengar till ridsporten som Johan Persson strör om kring sig, utan att några beslut är fattade. Det gör ju han så ofta att ingen riktig reagerar längre.

Vi vill inte skicka skulderna vidare till kommande generationer utan vår politik går ut på att skapa ett reformutrymme så att Kalmar kan få en stark ekonomi som håller i alla konjunkturer.
Med vår besparing på kommunledningskontoret, är ändå kontoret lika omfattande som det var när Johan Persson tillträdde.
Verksamheten i toppen genererar också stora kostnader i övriga kommunala verksamheter.

Det blev ganska tydligt vid kommunstyrelsen i går där kommunen skulle svara på revisorernas rapporter. Socialdemokraterna är väldigt med på att entreprenörerna ska redovisa sina timkostnader bättre. Däremot har de sagt nej tillnen motion från mig om att redovisa kommunens egna tidkostnader. Då anger de att det tidsredovisning i förvaltning och kommunledning leder till
Ökade adminstration i kommunen. Men socialdemokraterna med stödpartier kan utan vidare kräva mer administrativa kostnader av företagen.

Vid senaste kommunfullmäktige föreslog vi att de äpengar som återbetalats från AFAförsäkringen, på grund av att vi inte längre är sjukaste befolkningen i Europa, att trettio miljoner ska läggas i en social investeringsfond för förebyggande arbete.
Detta är engångspengar och ska alltså inte in i driften.

Men socialdemokraterna hankar sig fram med tillfälliga pengar. Har man dem inte, så fixar man dem, genom att sälja något. Nu vet vi att Kalmars ekonomi inte klarar sina egna finansiella mål, ens över en femårsperiod.

Ja, jag är kritisk till att En enskild besöksnäring kan få så mycket kommunal uppbackning med kommunala skattepengar pengar och att Johan Persson sen kan dela ut dem , oftast vuxenidrott under täcknamnet idrottsturism. Föreningarna hamnar i ett beroende, och ställer upp och jobbar sommfunktionärer för att få ihopntill några slantar till den egna föreningsverksamheten.

Nu är det bara Folkpartiet som står fria och vi är valda att bedriva en liberal politik, trots att det stör Socialdemokraterna. Vi tar ansvar för Kalmarnoch vi ser nu att socialdemokraterna håller Johan Persson utanför smutskastningen, för att han inte ytterligare ska kletas ner med den bräckliga ekonomin, som börjat att fastna på honom.
Denna gången var det en politisk sekreterare. Socialdemokraterna har efter alla år i toppen många som vill hålla sig nära makten. Detta var bara signalen att det nu är fritt fram för alla att kasta s- t på Folkpartiet. Men Johan Persson ska bara förknippas med spadtag och positiva löften.  Det kommer säkert mera!

Men jag Vill ha en öppen debatt, och vi har genomgående fört en politik som vi kan stå för.
Så vi kommer igen och svara på kritiken, men i första hand sköter vi politiken, och idag har regionförbundet styrelse i Kalmar i två dagar.

Nu är det dessutom helt säkert att Barack Obama  blir omvald som Amerikas president!
Det har ju varit väldigt spännande in i det sista.
Grattis mr President!Nu är Kalmar i en situation


Inga kommentarer: