torsdag, november 29, 2012

demokratiska processen måste stärkas!

Beslut om olika ändringar i budget "föredrogs" på arbetsutskottet. Det är numera mera regel än undantag att ekonomihandlingarna ligger på bordet, trots att det är beslutsärenden. Det hjälper inte att önska en annan ordning eftersom detta sker med tyst medgivande från majoriteten.

Dessutom fick jag strax innan mötet veta att jag skulle ersätta C som skulle gå på en kurs.
det innebär att jag har möjlighet att lägga andra yrkanden, men det förutsätter att jag har haft en chans att läsa handlingarna.

När kommunen förbrukar mer pengar än den får in är det direkt stötande att ta ytterligare skattepengar från barn och ungdomsverksamhet och lägga på evenemang under ett par veckor.
Vi har ett evenemangsbolag som påstår att det flyter in miljoner från denna nåring.
Självklart ska bolaget satsa på det de tror på, men pengarna  måste tas inom bolagets befintliga budgetram. Men eftersom jag inte gavs  möjlighet att läsa  handlingarna innan beslutet, så får jag återkomma i kommunstyrelsen på tisdag.

Och det är inte bara de förtroendevaldas insyn  och handlingsberedskap som minskar. Intresserade invånare har inte en chans till insyn, när inte handlingarna läggs ut i kallelsen.

Man kan ju undra varför inte det är reglerat i kommunallagen att man ska ha en chans att läsa en handling före beslut. Här behöver vi stärka demokratin istället för att försvåra  insyn.
Inga kommentarer: