fredag, maj 28, 2010

Demokrati kräver verkligt inflytande.

I går började tre dagars info angående den fördjupade översiktsplanen av Kvarnholmen till allmänheten. Efter lång tids "arbete" i snigelfart bytte man konsulter och vips var den klar för samråd. Det finns onekligen olika sätt att jobba på .

Ett tält på torget och inkastare från kommunen som lockade in förbipasserande var ett bra försök till deltagande. På kvällen var jag i Norrliden där partierna diskuterade hur vi ska få fler människor att rösta i valet.

Därefter badade jag vid Långviken med mina kompisar. Man kan ju knappas kalla det för vinterbad när det är 11 grader i vattnet, men det sätter fart på kroppen och är jätteskönt efter en hektisk period. Och vi pratade inte ett ord politik, men däremot om livet i stort och skillnaden är väl egentligen hårfin.

Åter till demokratin.
Jag tror det är viktigt att man någon gång får känna att man haft inflytande och att politiker bryr sig.
Därför hoppas jag att man nu på ett bra sätt tar till sig de synpunkter som kommer fram på Stortorget i Kalmar, eller de som människor skickar via hemsidan, brev eller mail. Vill vi ha aktiva medborgare och ställer frågor, måste vi också acceptera att vi kanske får svar som vi inte hade förväntat oss. Så jag hoppas verkligen att det blir många som tycker till för det är nu tillfälle gives.

Om en liten stund reser jag till Uppsala för partiråd och valutbildning i två dagar. Partirådet är det högsta beslutande organet mellan våra landsmöten och jag är länets ombud där. Vi ska bl.a. diskutera och godkänna ett program för jobb och tillväxt. Där försöker jag utöva mitt inflytande över Folkpartiet liberalernas politik och därmed även Sveriges och Kalmars politik om vi får stort förtroende i nästa val. Det finns ju de som är motståndare till tillväxt, men det är bara genom mer tillväxt alla kan ha ett jobb att gå till och en egen lön att leva på.Det är den enda vägen till finansiering av en välfärd och tryggheten att kunna påverka sitt eget liv.

Alla vi miljökämpar vet ju också hur det gick med miljön i gamla kommunistiska länder som fördelade en krympande kaka. Det borde vara en läxa så god som någon.Apropå insyn och deltagande.
På måndag ställer jag följande fråga till Johan Persson.


"Fråga till
kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson


Dokument utan demokratisk förankring!

Kalmar är en fantastisk kommun med alla förutsättningar att utvecklas och handeln har efter IKEA:s etablering blommat ut, men Kalmar kommuns trängda ekonomi gör att fritidsgårdar stängts och äldrevården letar lösningar som man trodde vi förkastat för fyrtio år sedan.
Däremot finns det alltid pengar till mera utredningar och planer vilket ibland, men inte alltid, kan vara ett tecken på företagsamhet. Det beror på om de leder fram till faktiska beslut och resultat som står sig.

Problemet i Kalmar kommun är att flera dokument inte lagts fram för beslut och en öppen politisk diskussion, utan kan användas godtyckligt av den som vill det, men också negligeras för att inga beslut är fattade. Som exempel kan nämnas parkeringspolicy, parkeringsnorm, grönstrukturplan och vindkraftsplan som hittills har upprättats, men ej tagits fram för beslut. Olika förklaringar har givits bl.a. att de är underlag till översiktsplanen som ska beslutas nästa år(fem år för sent).

Detta är långtgående planer och värdet som styrdokument i kommunen beror på om de är beslutade i demokratisk ordning.
Om de inte är beslutade kan det inbjuda till godtycke och minskad rättstrygghet för både förtroendevalda, tjänstemän och kommunens invånare.
Dessutom är det bortkastade resurser att göra den ena planen efter den andra och inte ha demokratisk grund för att kunna använda dem.
Kalmar kommun behöver varenda krona till bättre kvalitet för barn och äldre och
har inte råd med outnyttjade styrdokument så min fråga är:

- Tänker du lägga fram dessa enskilda dokument för politiska beslut och ge dem det värde och den tyngd de förtjänar som underlag i en demokratisk organisation?
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna"

Inga kommentarer: