måndag, maj 17, 2010

Värsta nyheten?

Först och främst blir man ju bara helt tokig när man hör företrädaren för Statens institutionsstyrelse uttala sig angående den nygamla nyheten att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda när de läggs under tvångsvård.

Innan jag utbildade mig till narkossjuksköterska arbetade jag på den gamla tidens mentalsjukhus, olika enheter där och jag vet att man som personal blir utsatt för diverse manipulationer och aggretioner. Tyvärr fick jag även inblick i hur cyniska vissa, även väl utbildade vårdare, kan bli efter ett tag. Det fanns också helt fantastiska enheter och det är alltid chefen som präglar verksamheten.

När samhället tar dessa unga människor under sin vård måste alla verksamheter hållas under luppen och personalen måste också få stöd att bearbeta sina egna beteenden. SiS, är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem. De ska bevaka att barnens vård blir effektiv och tillvarata barnens rättigheter, och man blir mörkrädd när man hör att attityder från 60- talet lever än idag.

Jag har vid upprepade tillfällen bett om en uppföljning av Kalmars socialnämnd i hur uppföljningen sker både av verksamheter och resultat för den enskilde, bl.a. hur man kollar att elevernas skolgång upprätthålls.
Vad kan man göra mer än att skriva interpellationer och ställa frågor?
Oavsett vad som händer i övrigt i Sverige, har radion idag bestämt sig för att tala om partiernas relationer till Sverigedemokraterna. Jag avskyr deras politik, men vi lever väl i en demokrati?
Varför frågar dom inte om relationen till Vänsterpartiet som också har en för mig skrämmande ideologi och där partiföreträdare bekänner sig till kommunismen, som också har avskyvärt förflutet?


Men vi lever som sagt i en demokrati och den vill jag värna framför allt.

Inga kommentarer: