måndag, maj 31, 2010

tystnad är värst!

Vulkaner, översvämningar och jordbävningar rapporteras till oss och på ett ögonblick får vi ett internetregn av information. Detta är katastrofer som ingen mänsklig hand kan förhindra men vi är också ganska bra på att förstöra själva.
Men nästan inget kan undanhållas oss idag.

Har Sydkorea attackerats av Nordkorea? 46 sjömän dödades då deras fartyg sänktes. Tonläget är uppskruvat och de sydkoreaner som varje dag arbetar i Nordkorea har naturligtvis stor anledning att känna sig oroade när de går till jobbet.
Vi får en mängd information, men fakta brukar komma flera år efteråt och ibland visa en annnan bild än den vi först såg.

Nu får vi på samma vis alla samtidigt och över hela världen information från den frihetsflotta som är på väg mot Gaza. Det rapporteras om dödade och skadade men vi vet att det alltid är osäkra uppgifter. Vi vet inte än vad som faktiskt har hänt eller om det har skett på internationellt vatten, men allt våld mot civila måste fördömas och så har också skett från den svenska regeringen.

Vad som förvånar en är ju om en listig och stark militär som Israels, inte har mera sofistikerade metoder än vapenmakt mot en fredlig fartygsflotta.Men som sagt vi vet inte vad som hänt och även om rapporteringen kan vara vilseledande så är Twitter och annat tryggare än tystnaden och informationsbortfallet. Internet gör oss både starka och sårbara.


Det är fruktansvärt , var det än sker, att människor oprovocerat blir utsatta för våld och det ska fördömas.Här balanserar omvärlden på en slak lina för att både visa att man inte accepterar våld och att samtidigt inbjuda till fredliga lösningar.
Oavsett vad som så småningom kommer i dagen är jag dock väldigt tacksam att det inte är Lars Ohly som är utrikesminister utan att vår regering är lite eftertänksam i sina framträdanden tills vi vet. Näst efter utrikesminister kunde visst Ohly tänka sig att bli finansminister..... Det är så nära en naturkatastrof man kan komma!

Inga kommentarer: