onsdag, maj 12, 2010

Chansar för ofta!

I går uppmärksammades stroke som ett akut tillståndoch alla borde känna till symtomen
för att kunna larma snabbt.
Alliansen föreslog i sitt budgetalternativ att införa hemrehabilitering i hela kommunen, så var det bra att socialdemokraterna sen också beslutade att införa detta i hela kommunen. Nu är det så att ett beslut av socialdemokraterna inte är detsamma som att det blir något resultat. I budgetuppföljningen ser vi att bara Södermöre är på gång.

Jag skulle kunna beskriva en hel mängd ärenden som vi fattat beslut om, men som sen bara plockas fram som "framtidsplaner" vid valda tillfällen.
Det finns ett skäl till varför vänstermajoriteten inte ville införa kvalitetsgarantier utan nöjer sig med att införa kvalitetslöften!


Cykelbussen
Tro sen för all del inte på Johan Perssons beskrivning av representationen bakom försöket att lägga in cykelbussen i kollektivtrafiken och avgiftsbelägga resorna. Som vanligt chansar han och ser om någon protesterar.
Vi hade alltså talat om detta ärende i Alliansen och när vi dessutom fick handlingarna från länstyrelsen (som tyvärr inte fanns med i beslutsunderlaget)stärktes vi i vårt beslut att inte lägga en ytterligare kostnad på skattebetalarna för en överfart som Trafikverket ska säkra.

Det var alltså Alliansen och Vänstern som stod fast vid det beslut ett enhälligt au beslutat tidigare. MP visade tydligt att de stod fast vid sitt tidigare beslut.
Kvar var socialdemokraterna som ändrat sig och nu ville avgiftsbelägga cykelbussen.

Inga kommentarer: