onsdag, juni 23, 2010

EUropa klarade första testet!

Spanien har nu klarat av sitt ordförandeskap i EU och nu gäller Lissabonfördraget, vilket gör att fokus på ordförandelandet tonas ner. Det kanske Spaniens ledare kan vara glada för när de handlat för pengar som de inte haft.
EU 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning jobbas nu fram och de fem övergripande målen är: 1) främja en höjning av sysselsättningsgraden, 2) förbättra villkoren för innovation, forskning och utveckling, 3) uppfylla klimatförändrings- och energimålen, 4) förbättra utbildningsnivåerna, samt 5) främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning.

EU har nu på kort tid tagit sig igenom svininfluensa, en global finanskris och askmoln från ett vulkanutbrott. Alla ordförandeskap har störts av någon kris som måste hanteras.
Tänk hur det skulle sett ut om varje land skulle löst dessa kriser var för sig, nej, snarare har länderna nu knutits allt hårdare till varandra.
Vi åker inte med häst och vagn längre, utan når varandra över dagen.
Stats- och regeringscheferna enades också om att vid G20-mötet undersöka frågan om att införa en global skatt på finansiella transaktioner.

Vi knyter med automatik våra länders ekonomier närmare varandra. Vi berörs av andra länders ekonomi men får idag inte sitta med när den ekonomin diskuteras. Det går inte i längden att sätta upp ett vått finger i luften och kolla opinionen. Därför
ska vi driva på om ett medlemsskap i tredje steget i EMU. Med en folkomröstning och en anslutning vid rätt valutaläge är vi med och styr även den ekonomiska politiken i EU.

Spanien röstade igenom regeringens stora sparpaket med röstsiffrorna 168 för och 8 emot och Storbritannien har ett stålbad som väntar.
I Sverige kan Alliansregeringen fortsätta satsningarna på välfärden, och med en ekonomi i balans kan även pensionärer se fram emot en högre pension och fungerande vård när det behövs.

Men nu ska stresstester för bankerna införas och indikera hur banken skulle klara en eventuell kris.
Stresstest på den kommunala ekonomin vore bra här för vänstermajoriteten i Kalmar kommun, som nu har glömt allt vad Sveriges Kommuner och Landsting sade när de efter valet 2006 bad Allianspartierna om hjälp att ordna upp ekonomin i Kalmar kommun.

Nu är det nytt val och nya insatser! S,V och MP handlar åter på kredit i Kalmar kommun!

Inga kommentarer: