söndag, juni 27, 2010

Att försvara eller inte, det är frågan...

Birgitta Ohlsson har satt blåslampa på de rödgröna som nu "enats" om några EU frågor. Denna överenskommelsen verkar lika otydlig som övriga "uppgörelser, och jag bara säger det: "låt oss slippa en rödgrön utrikespolitik".
De vill inte ha en federal inriktning men säger nu ja till att EU talar med en röst i utrikespolitiken. De vill inte ha en gemensam försvarsallians, samtidigt som de går med på ett utökat gemensamt försvarssamarbete och att Sverige ska försvara andra EU-länder som blir angripna.

Garthon betonar att MP inte har backat! De understryker ändå (för säkerhets skull?) de att de har olika syn på EU-politiken och jag undrar hur de har tänkt att kunna driva utvecklingen framåt.

Ohly svarar också på en fråga hur denna EU- politik går ihop:"att partiprogrammet och verkligheten är inte riktigt samma sak".
Det sammanfattar ganska väl de rödgrönas politik, tycker jag.

De har ett helt annat samhälle för ögonen. Bit för bit kan de ta över kontrollen av människors liv och öka politikernas makt. Med subventioner och bidrag vill de styra oss alla. Det kräver förstås ökade skatter vilket vi redan sett på lokal nivå här i Kalmar. Men vi kan ju bara ana vad deras recept för att klara den ekonomiska krisen hade varit!

Låt oss slippa deras insatser i Europas utveckling!

Inga kommentarer: