söndag, september 05, 2010

På ett sluttande plan....

De beredande arbetsutskotten och kommunstyrelsen i Kalmar ställdes in för att omöjliggöra det sista kommunfullmäktige före valet.
Till kommunstyrelsens sammanträdet i morgon har vi därför 30 omfattande ärenden varav 10 motioner och medborgarförslag som sinkats så att de nu inte kommer upp till beslut före valet.Kommunallagen anger att motioner ska besvaras inom ett år och dessa är endast en del av alla motioner som sinkats under perioden.

Det är ett hån mot demokratin att först låta de flesta av våra motioner ligga undangömda nästan en hel mandatperiod och sedan som nu samla ihop alla motioner i en klumpberedning, så att alla får minimalt utrymme vid sammanträde och i media. Och med ett inställt kommunfullmäktige blir det inga beslut före valet. Kalmar har verkligen hamnat på det sluttande planet!

Inga kommentarer: