torsdag, september 02, 2010

Nu har vi facit från alla kommuner .

Dagens samhälle beskriver idag ekonomiska utvecklingen för kommunerna.
2007 var det år då majoriteten bad allianspartierna om hjälp att få budgeten i balans i Kalmar. Vi ställde upp för att undanröja hotet med skattehöjning. Då gjorde övriga kommuner tillsammans överskott på 13 miljarder.

2008 då krisen inleddes gjorde kommunerna bara 7, 9 miljarder i överskott men 2009 när de rödgröna i Kalmar fick chansen, svek de samarbetet om budget i balans och höjde skatten tillsammans med stimulanspaket (som blev ett stoppaket).Resultat för kommunerna det året var 15 miljarder. Alliansregeringen gick in med stimulanspengar, som nu ser ut att ge det största överskottet någonsin i kommunsektorn, mer än 20 miljarder.

I Kalmar visar årets resultat att skattehöjningen inte behövdes, om man nu inte ville ha lite miljoner till vallöften.Löften, som ska tas " av överskottet", men även helt ofinansierade löften läggs nu fram i debattartiklar och framträdanden. Men ännu har man inte förändrat kommunen på annat sätt än att man sparat in några procent i driften på skola, vård och omsorg.

Alliansens plattform med ett ekonomiskt ansvarstagande står i skarp kontrast till socialdemokraternas politik även på kommunal nivå.

Inga kommentarer: