tisdag, september 21, 2010

Risk för beröringsångest!

Att Alliansen nu kan regera vidare känns otroligt befriande och ännu lever hoppet om att vi kan få en egen majoritet i riksdagen.
Det är ett nederlag för de etablerade partierna att Sverigedemokraterna lockat till sig så många väljare.De har inte ens behövt diskutera sin politik eller ta ansvar utan har burits fram av martyrskapet och diskussionen om styrkeförhållanden.

Övriga partiers beröringsångest att diskutera problemen som skapats av trettio års politik med segregation och utanförskap, riskerar nu tyvärr att förstärkas.Kunskap och öppenhet anser jag är det bästa vaccinet mot rädslor och främlingsfientlighet.

I ett liberalt samhälle ska alla frågor kunna diskuteras. Jag avskyr den människosyn som Sverigedemokraternas politik står för och ska fortsätta göra allt för att bekämpa dem. Men hur minimerar vi dem bäst?
I Landskrona har SD tvingats att ta ställning till alla politikområden och där har helt plötsligt deras väljare insett att politik inte är så enkelt som att stämpla folkgrupper som problemskapare.I Landskrona har SD backat kraftigt.

Det kan också gå som med kommunisterna som ingen "ville ta i med tång", allra minst socialdemokraterna.
Nuvarande vänsterledare rensade bort alla förnyare ur partitoppen, men slutade kalla sig kommunist för att bli lite mer rumsren, och vips! Nu ger socialdemokraterna full legitimitet till Lars Ohly . Han har ju också lyst som en sol under hela valrörelsen i etablissemangets finrum!

Jag är tacksam för varje röst vi fick i valet, och som visar att det finns människor som ser igenom alla vackra tal och ekonomisk vidlyftighet. Enskilda människor som röstar för värdet av ett samhälle med socialt ansvar, men utan socialism. Tillsammans stå vi för öppenhet och för möjligheten att påverka våra liv och vårt samhälle med ansvar gentemot de som inte haft samma tur att födas i demokrati och frihet.

Jag ska nu ytterligare intensifiera mitt arbete med att minska rekryteringsbasen för både höger och vänsterextremister. Jag har under två mandatperioder begärt en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i samhället. Båda gångerna har jag fått avslag.

Inga kommentarer: