tisdag, augusti 03, 2010

Nu har jag varnat .....

I dagens Barometern oroar sig yrkesförarna över att gågatorna görs allt trängre. Strategin sen många år har för de rödgröna varit att krympa gatorna så att "folk väljer kollektivtrafik eller cykel". Även de stora infarterna som vid behov ska svälja en utrymning eller helt enkelt bara funka för pendlare, minskar bit för bit.

"Det ska vara trångt på vissa gator" säger också kommunens tjänsteman till tidningens reporter. Han har naturligtvis bara att följa de politiska direktiven. I alla dokument och linjetal säger de rödgröna att det ska vara enkelt att vara företagare i Kalmar.

Men det är stor skillnad på retorik och praktik. Man stänger inte bara ute företagarna från att utföra parkarbeten eller omsorgstjänster. Man stänger ute dem rent fysiskt för när logistiken inte fungerar smidigt finns det två vägar att gå.
Man höjer priserna på grund av att allt tar längre tid och resurser. Eller drar man till en annan butik i en annan stad där man känner sig välkommen.

Visst vill vi ha varorna till ett hyfsat pris och visst går det att samexistera i en stad med Kalmars förutsättningar! Men de styrande i kalmar har knappast bidragit till att öka människors förståelse varför vi också måste ha varubilar fram till affären.
De försöker även mota ut de vanliga bilisterna som är så fräcka att de vill ha barnen med sig och dessutom ha en bil att frakta de inhandlade varorna i. Vilka inkräktare.

Vad förvånade de rödgröna kommer att bli den dagen det är tomt på parkeringsplatsen och tyst i stan precis som de önskat. Högre arbetslöshet och mindre skatteintäkter följer, men då är det för sent att önska sig en blomstrande handel!
Och vad förvånade de väljare blir som röstade på de rödgröna. Men säg inte att jag inte varnade er!

Inga kommentarer: