måndag, augusti 30, 2010

En sorgedag för demokratin i Kalmar.

Idag skulle vi normalt sett haft Kommunfullmäktige kl. 17 00 i Kalmar.

Socialdemokraterna har ställt både det beredande arbetsutskottet och kommunstyrelsen och därmed fanns det inga ärenden att behandla.Fegt nog har alla skyllt ifrån sig och KS_ordförande som har makt över ärendeflödet har hänvisat till fullmäktige, som kan säga att det inte finns något ärende. Nu översköljs vi med ärenden som likväl kunde varit beredda i kväll.

Vi hade en diskussion på vårt gruppmöte om vi ändå skulle lämna in interpellationer och frågor, men kanske inte vill belasta tjänstemännen, när vi ändå inte får diskutera våra frågor i kommunens högsta beslutande organ.

I Kalmar har dessutom den politiska ledningen undanhållit de flesta av våra motioner i flera år, och trots detta tyckte de att detta kunde vänta till efter valet.
Kommunen är JO-anmäld för detta och är dessutom JO-anmäld för att KS_ordförande m.fl.undanhöll breven i Fanerdunaffären från att diarieföras och inte ens sparade dem för framtida frågor.

Till saken hör också att majoriteten inte varit så noga med beredningen när det gällt de egna stora ärenden som de forcerat genom processen.Till saken hör att socialdemokraterna har en stark ledning och känner sig säkra på valseger med egen majoritet.
Jag har utmanat tre socialdemokrater för debatt i Kalmar radio, men ingen "hade tid".
Alla är tydligen beordrade att sitta lugnt i båten och välja egna oemotsagda framträdande.För här förekommer sällan tuffa motfrågor.
Ännu mer av den marknadsföring som invaggat Kalmars invånare i den sköna coma där någon sjunger lite vaggsånger och hindrar inkommande störande ljud.


Vi ska minnas denna dagen då Johan Persson ställde in en demokratisk debatt i Kalmars högsta beslutande församling.
Folkpartiet liberalerna har protesterat, men märkligt nog har inte media eller allmänhet upprörts som vi.Den dagen vi tar demokratin för given, kan den vara förlorad!

Sköna drömmar nu om alla ofinansierade SATSNINGAR.
Uppvaknandet kommer efter valet.

Inga kommentarer: