tisdag, augusti 24, 2010

Konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv!

I Piteå efterfrågar man fler alternativ i beslutsunderlagen och konsekvensanalyser i ett medborgarperspektiv efter en studie som är gjord i tre landsting. Det är mycket information i papper, men lite muntliga redogörelser och det drabbar främst fritidspolitiker. Dessutom behövs mer utbildning.

Det är lätt att känna igen sig, liksom att det är stor skillnad på att sitta i opposition och i majoritet.

Det är inte bara i skolan som kunskapen behöver sättas i första hand. Även bra beslut kräver kunskaper hos de förtroendevalda. Dem ska vi få av tjänstemännen!

Men det är en ambition som den politiska majoriteten kan välja eller välja bort.

Inga kommentarer: