måndag, augusti 02, 2010

Maktfullkomligheten är demonstrerad!

I Kalmar har de rödgröna beslutat ställa in kommunfullmäktige. Detta kan man åstadkomma genom att kommunstyrelsens ordförande vägrar bereda ärenden i kommunstyrelsen.

Det skulle väl vara märkligt att Kalmar, som brukar ha ett tjugotal ärenden till kommunstyrelsen varje månad, inte skulle ha några ärenden i augusti, när vi dessutom inte haft haft något kommunstyrelsesammanträde under juli. Jag kan på rak arm räkna upp några viktiga ärenden som nu blir förskjutna, och om jag fick hjälp att gräva lite, skulle jag säkert hitta närmare tjugo ärenden som nu kommer att hopa sig till efter valet. Jag tror inte att personalen fått extra lång semester just i år,eller?

Det blir (troligen)ändå ett kommunstyrelsesammanträde före valet, men ett kommunfullmäktige med de ledamöter som är direktvalda av Kalmars invånare blir det inte.Enbart för att de rödgröna inte vill ha en öppen debatt före valet! Är det konstigt att man blir upprörd?

Johan Persson har både av revisionen och i olika interpellationer blivit uppmärksammad på ärendehanteringen i Kalmar kommun.
Det är därför väldigt nonchalant att stoppa beredningen av de ärenden som skulle behandlat vid augustis fullmäktigesammanträde. Ärenden som dessutom är försenade redan.

Kommunens invånare bör fråga sig vad som verkligen blivit genomfört under Johan Perssons period i maktställning. Han är en fantastisk säljare,vilket gör att minsta rutin marknadsförs som en unik sak för Kalmar. Larmgatan är jättefin men bara det faktum att bjuda på tårta för att man är klar med en gatstump, säger ju lite om förmåga och behov av marknadsföring av det som i andra kommuner räknas in i vanligt utvecklingsarbete.

Vad har hänt som inte hänt i varje annan kommun under fyra år? Inte ens det lagstadgade grundarbetet med styrdokument för planering är avklarat.
Det hade Johan Persson haft möjlighet att bemöta,om han inte ställt in arbetsutskott,kommunstyrelse och därmed bidra till att ställa in kommunfullmäktige.
Men Johan Persson gör sig bäst när han får komma till tals, utan motfrågor, i media.
Och det får han oftast i Kalmar.

Inga kommentarer: