fredag, augusti 27, 2010

Linnéuniversitetet engagerar! Det är bra!

Lite kul att Patricia Johansson nu startar ett race om vem som först ville ha kvar Linnéuniversitetet på Malmen. Jag tycker att Patricia tog ett mycket bra initiativ när hon gick in i debatten, men den hade redan förts i styrelserummen. Jag fick i det första avtalet med alla partier på två tilläggsförslag:
Att etableringen ska innebära fortsatta tillväxtmöjligheter för Kalmar hamn och att den ska stärka attraktionskraften och varumärket Kalmar kommun.

Så fort förslagen om annan placering än Malmen kommit har jag föreslagit en fortsatt utveckling på Malmen eller Brofästet.
Jag har ytterligare stärkts i den uppfattningen och ser fram emot ett beslut om ändrad inriktning.
För fortfarande gäller besluten om förslag till universitetsbygge vid hamnen och elevatorkajen, fast många tror de är ändrade bara för att någon har sagt det i tidningen.
Du var bra Patricia, men du var inte först!

Inga kommentarer: