lördag, augusti 28, 2010

Finn fem fel- inte svårt i dagens Barometern!

Igår hade vi en pressträff där vi beskrev att vi vill skydda Lindö som en grön lunga när staden , som vi vill, växer och snart går samman med Norrliden. Då vill vi att Lindö ska vara en grön lunga mitt i den växande staden.

Östran har återgett vår beskrivning men Barometern har gjort en alldeles egen version.
1. Något annat än att S försökt exploatera Lindö tidigare nämndes inte och vi går inte "emot" något annat parti utan lägger ett helt eget framtidsförslag.
2. Felskrivet "om kommunen har dålig mark så kan de säkert lockas att sälja den"
är en beskrivning av det är frestande att sälja mark för att få in pengar och att det kräver en kraftig exploatering för att fåen affär lönsam.
3.Lindö är inte undantaget i den fördjupade översiktsplanen utan tvärtom, vilket vi framhöll.
4.Vi beskrev att att exploatering hela vägen norrut behövs om vi ska uppfylla de bostadsmål vi har. Då behövs Lindö mer än någonsin, för på Kvarnholmen finns ingen sammanhållen grönska.
5. Kent Pettersson fick ett annat namn trots att namnen fanns på inbjudan.

Räknar med att det sker en korrigering. Vi hade det viktigaste på text, så det är inga missförstånd.
Hörde att inte S har några pressträffar. De ligger lågt.
Nej ,varför skulle de göra egna pressträffar?


Men jag uppmanar idag till läsning av Östran om ni vill få
en artikel om Lindö utan stora sakfel och spekulationer.
Har inte tid att skriva mer eftersom jag ska till Mönsterås
för ett frukostmöte.
Och det ska bli väldigt trevligt!

Inga kommentarer: