måndag, augusti 09, 2010

När makten är flaskhalsen....

Socialdemokraterna väljer att ställa in kommunfullmäktige i augusti. Många för socialdemokraterna känsliga ärende gör att man ställer in flera sammanträden. Som Sebastian Hallén noterat i sin blogg och i samband med JO-anmälan, så finns det mer än hundra medborgarförslag och en mängd motioner som skulle varit besvarade för länge sen.
Ännu värre är när allmänheten får vänta på beslut, för att majotiteten fegar ur.

Folkpartiet har ju fått en del stöd för detta, även i tidningen och Roger Kaliff såg sig manad att gå ut och misstänkliggöra mig och förhärliga Johan Persson med hänvisning till socialdemokraternas HEMLIGA undersökning som analyserat av deras egen statsvetare.Har man ingen skam i kroppen kan man ju säga vad som helst, när ingen kan kolla bakgrundsfakta!

Det finns en tystnad i kommunen vilket gör att varje inlägg som inte applåderar makten ses som en provokation. Det började redan när jag i kommunfullmäktige ville se en redovisning av Fanerduns ekonomiska bakgrund och det har, under hela perioden, uppfattas på liknande sätt när jag efterfrågat kostnads- och konsekvensanalyser som saknats. I fallet Fanerdun blev jag lovad att svaren på mina frågor fanns, vilket var det första sveket. Även kommunfullmäktiges ordförande har ett ansvar för att beslutsunderlagen är fullständiga.

Samarbete är otroligt viktigt för att få framgång i en kommun, så även i Kalmar. Det bygger på ett förtroende som tyvärr förbrukats av socialdemokraterna på flera sätt.

Till er som tycker att jag ska försvara mig kan jag säga att detta försökte jag lämna som ett svar till Roger Kaliffs inlägg, men det togs inte in i tidningen.


Jag skrev också att, till skillnad från vad Roger Kaliff vill insinuera, känner jag ett starkt stöd från mitt parti och även från många kommuninvånare, men jag är realist, så jag vet att de vänliga orden också måste omvandlas till en röst på valdagen.

Roger Kaliff borde också se över sitt eget fögderi, främst kommunfullmäktiges roll, men även Kalmarhem som körts i botten under ett långt socialdemokratiskt ordförandeskap, vilket jag och mitt parti försökt förhindra genom att avslå obefogade kommunala borgensåtaganden till ”investeringar”.

Underhållet i Kalmarhems fastigheter är fortfarande eftersatt och man behöver bara ta en tur ut till Lunden och Gläntan för att se att kortsiktighet och positiva bokslut fortfarande verkar överordnat. Vd och personal vet nog bättre, men har att följa ägardirektiv och beslut från styrelsen där Roger Kaliff är ordförande.

Men som sagt, detta kom inte in i tidningen, men Sebastian, som hade bättre tur, skrev ju också, eftersom Roger Kaliff helt plötsligt blivit sparsam och börjat räkna kostnaderna på ett sammaträde, att han kanske hellre skulle sagt nej till miljonrullningen Salve. Bra sagt tycker jag för Folkpartiet hade hellre haft dessa bortkastade 20 miljoner till t.ex. en rehabiliteringsbassäng, eller parkeringsanläggning, eller bättre mat i skolan och äldreboenden. Men det är ju enligt sossarna, bara bakåtsträvare som som prioriterar sånt.

Inga kommentarer: