onsdag, augusti 18, 2010

Hur ska vattnet renas?

Arbetsutskottet har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige kraftigt subventionerad VA-anslutning för Mortorps boende inom ett visst verksamhetsområde. Att det rådde full enighet om VA-anslutning från de boende( så som sades när beslutet togs)var inte sant.

Igår på möte om detta i Mortorp hävdade Johan Persson flera gånger att detta bara var en utredning och inget beslut. Det är ett beslut som ska till fullmäktige,om det inte rivs upp, vilket flera åhörare, med protokollet i hand, försökte säga.Med tanke på den senaste debatten om kommunfullmäktiges roll så kan man verkligen undra om det finns någon respekt för fattade beslut i Kalmar. Och vilka signaler sänder det till verksamheten. Skall ett beslut verkställas, eller vad gäller?


Det var många familjer i Mortorp som upprördes om att de inte fått en inbjudan till mötet och det hade inte heller jag, trots att jag ingår i arbetsutskottet.
Så alla som undrar varför det inte finns folkvalda på en del möten, kan jag säga att dessa möten inte alltid är kända för oss, vilket också är ett demokratiskt problem.
Jag har vid flera tillfällen bett att vi ska komma med på sändlistorna för olika samrådsmöten.

Jag reserverade ju mig mot beslutet till det avtal som presenterades, just av anledningen att viktiga frågor inte var besvarade i beslutsunderlaget.Att det var en riktig reservation kan bekräftas av de frågor som ställdes igår.
Hela handläggningen visar dock hur Kalmar kommun styrs idag. Planeringar utan kommunikation och snabba beslut utan genomarbetat konsekvensanalys och säker finansiering resulterar i fragmentisering, dubbelarbete och förseningar.

Vi har duktiga medarbetare i kommunen, och därför är jag hoppfull inför framtiden.
Det behövs bara ett annat ledarskap!

Inga kommentarer: